Помилки архітектури

Помилки архітектуриСерйозні помилки в нашій архітектурі пояснюються відхиленням багатьох архітекторів від вимог соціалістичного реалізму. Деякі заперечували можливість застосування його принципів в архітектурі.

Невірне розуміння творчого методу призводило до естетства, ідеалізму, породжувало надмірність, ізолювало архітектуру від будівельного виробництва і техніки.

Творче застосування методу соціалістичного реалізму передбачає комплексний підхід і новаторське ставлення до вирішення архітектурних проблем.

Соціалістичний реалізм поєднує вимоги зручності, технічної доцільності та економічності з ідейністю і правдивістю художнього образу, орієнтує архітекторів на всебічне розв’язання професійних творчих завдань.

Життєві реальні твори архітектури народжуються під впливом пануючих ідей суспільства.

І якщо зодчий глибоко розуміє вимоги свого суспільства, вимоги свого часу, його твори знайдуть шлях до серця народного.

Для обговорення невідкладних питань дальшого розвитку архітектурно-будівельної справи в країні ЦК КПРС і Рада Міністрів СРСР скликали в листопаді-грудні 1954 року в Москві Всесоюзну нараду будівельників і архітекторів.

У червні 1955 року була скликана республіканська нарада в Києві, яка розглянула питання архітектури і будівництва відповідно до умов України.

На нарадах були викриті серйозні недоліки в проектуванні і будівництві, намічені дійові заходи щодо їх усунення.

Все це сприяло успішному виконанню рішень, націлених на прискорення технічного прогресу в будівництві, удосконалення і розширення типового проектування на більш ґрунтовній науковій основі.

Другий Всесоюзний і другий Український з’їзди радянських архітекторів, що відбулися у вересні і листопаді 1955 року, підводячи підсумки своєї роботи за післявоєнне десятиріччя, одностайно схвалили заходи Партії та Уряду відносно творчої спрямованості радянської архітектури, виходячи з завдань індустріалізації будівництва, з нових вимог, поставлених до архітектури комуністичним будівництвом.

Це був період докорінної перебудови архітектурно-будівельної справи.

Розпочалась рішуча боротьба з надмірностями і прикрашательством, з архаїчністю, еклектикою в архітектурі, за втілення в типових проектах найновіших досягнень будівельної думки та нових індустріальних методів робіт.

Оснащена досягненнями сучасної науки і техніки, могутня будівельна індустрія стає важливою галуззю народного господарства.

В республіці створено широку мережу потужних домобудівних комбінатів і підприємств збірного залізобетону, що успішно освоюють випуск попередньо напружених і тонкостінних просторових залізобетонних конструкцій, особливо стінових панелей та панелей перекриттів.

Впровадження збірного залізобетону і механізація робіт стали важливою умовою успішного виконання планів семирічки в галузі капітального будівництва.

Збірний залізобетон зайняв провідне місце у промисловому і цивільному будівництві України, його з успіхом застосовують у гідротехнічних і енергетичних спорудах, у будівництві підприємств чорної металургії, шахт, гірничозбагачувальних комбінатів Криворіжжя, тунелів Київського метрополітену та в інших видах будівництва.

Значно розширився асортимент будівельних матеріалів, збільшилась питома вага випуску сучасних ефективних матеріалів з пластичних мас, синтетичних смол, яким належить велике майбуття.