Картосхеми провінцій

У збірці досліджень з історії єзуїтського шкільництва в Польщі знаходимо картосхеми провінцій, які дають уявлення про локалізацію шкіл, час відкриття луцької школи, її тип. кількість учнів і вчителів, фінансування на…

План луцького костьолу

План луцького костьолу Дорога Ковальчик виводить від римського св. Карло аі Катінарі (Carlo аі Catinari, 1612-1620 pp.) архітектора Розато Розаті (Rosato Rosati). Наводимо авторський короткий узагальнюючий опис об’ємно-просторової структури і…

Схематичний обмір плану

У1946 р. був виконаний черговий схематичний обмір плану архітекторами Ю. II. Корнєєвою, Л. В. Смірновою і Л. М. Любашевою в процесі обстеження, яке виконувалось за завданням державного органу охорони пам’яток…

Католицька громадськість Луцька

У 1922 р. католицька громадськість Луцька звернулась до президента Ради Міністрів, що був одночасно і міністром релігійних сповідань і публічної освіти, з петицією про повернення їм колишнього Бернардинського костьолу. В…

Православний собор

З листування видно, що не всі чиновники прагнули якнайшвидше відібрати костьол у римо-католиків і перетворити його в православний собор. Наприклад, іноді стримував цей натиск генерал-губернатор Д. Г. Бібіков. Не бачимо…