Володимирський собор
Останні публікації

Георгіївська церква

Георгіївська церква

Георгіївська церква відзначається оригінальністю художнього задуму, монументальністю та водночас декоративністю.

У ній дуже вдало поєднуються традиційні форми архітектури бароко з рисами стилю модерн початку XX ст. Це дало змогу авторові проекту розповісти про час спорудження храму та про час подій, яким він присвячений.

Специфіка функціонального призначення зумовила незвичність планової та об’ємно-просторової структур споруди. Традиційний хрещатий у плані храм позбавлений західного рамена — бабинця. Замість нього — простора (21×12 м) складної форми в плані відкрита пап Прочитать остальную часть записи »

Будівлі XIX ст.

Будівлі XIX ст.

Серед будівель XIX ст. найбільш значною є дзвіниця — головний висотний акцент монастирського комплексу, що активно впливає на панораму давньої частини міста. Дзвіниця органічно пов’язана з південним відрізком мурованої огорожі, який обмежує монастирське подвір’я вздовж центральної магістралі Корця.

Споруда становить симетрично вирішену композицію з трьох об’ємів, яка базується на прямокутному плані. Центральний об’єм — триярусна велична дзвіниця, увінчана високим восьмигранним наметом з декоративною маківкою. Перший і другий яруси в плані квадратні, верхній — восьмигранний. У першому ярусі дзвіниці розташовується проїзд на монастирське подвір’я, перекритий хрещатим склепінням.

Бічні об’єми, пря Прочитать остальную часть записи »

Православний монастир

Православний монастир

Заснований як православний, з 1644 до 1834 р. монастир був василіанським. У цей час до східного та західного фасадів Успенської церкви (орієнтована апсидою на північ, а не на схід, як звичайно) прибудовано два симетрично розміщені невеликі цегляні двоповерхові корпуси келій (розібрані наприкінці XIX гг.). Кожен корпус сполучався з північним членуванням нави, про що свідчать закладені вхідні отвори на східному й західному фасадах будівлі.

Успенська церква — прямокутна в плані (20,5×12,0 м), одно-павова, одноверха будівля з одніє Прочитать остальную часть записи »

Петропавлівська церква

Петропавлівська церква

Петропавлівська церква збудована в 1846 р. "заботами гра фон Брапицких". І в даній споруді домінує велика за об’ємом нана-ротонда, до якої прилягають східне (апсида) та західне (бабинець) прямокутні рамена просторового хреста.

Нони ідентичні за планом, об’ємом та архітектурними формами фасадів і перекриті циліндричними склепіннями з розпалубками, їх торці декоровано чотирма подвійними широкими пілястрами та завершено трикутними фронтонами.

Поперечна вісь храму акцентована па південному та північному фасадах чотириколонними (з парними колонами) портиками тосканського ордера, також увінчаними трикутними фронтонами.

Незважаючи на витягнутість но осі схід-захід, будівля має центричну композиціюта виразний, характерний для Волині пірамідальн Прочитать остальную часть записи »

Троїцький монастир

Троїцький монастир

Троїцький монастир користувався особливою пошаною в прибічників А. Курбського, які прибули з ним разом до Литви. У заповті А. Курбського сказано: "Тогды тело мое гришное жона моя милая кнегиня .Александра… з их милостью паны опекуны, которые пижей в сем тестаменте будут описаны, мает поховати в монастыре ковельском, у Светое Троицы у Вербъце, перед церковью, у ногах отца моего духовного священноинока отца Александра".

У 1586 р. помер польський король Стефан Баторій, який прихильно ставився до А Курбського. Новий король — Сигізмунд III переслідував його сім’ю, а всі волинські маєтності передав А. Фірлею. Після цього вдова з дітьми переїхала у свої литовські маєтки, які потім були успадковані князем Дмитром, сином А. Курбського.