Володимирський собор
Останні публікації

Головний фасад Миколаївської церкви

Головний фасад Миколаївської  церкви

Миколаївська церква — велика за розмірами (41,0×16.5 м) шестистовпна тринавова базиліка. У плані вона являє собою витягнутий по осі схід-захід прямокутник, який в об’ємі утворює єдиний моноліт.

Шість стовпів ускладненого хрещатого в плані перерізу поділяють внутрішній об’єм храму на три рівно високі нави, перекриті системою попружних арок і хрещатих склепінь. Середня нава майже вдвічі ширша за бічні. їй відповідає квадратна апсида, а бічним павам — прямокутні ризниця та паламарня. План храму відзначається чіткістю побудови: в напрямку поздовжньої осі п’ять разів повторюється єдиний крок; чотири членування утворюють наву з нартексом, п’яте — вівтарну частину.

Серед храмів цього часу звертає па себе увагу, завдяки пошуку нових архітектурних форм, церква св. Катерини в м. 3дол-бунові, збудована. Споруджено її на місці давньої дерев’яної церкви як храм при залізничній станції Здолбунів важливому вузлі сполучення.

Здолбунівська церква св. Катерини — цегляний, великий за розмірами одноверхий храм. В об’ємно-просторовій структурі будівлі превалює величезна квадратна в плані пава (13.7×13,7 м) зі зрізаними в інтер’єрі кутами. Наву перекриває восьмигранна зрізана піраміда, яка служить основою під Прочитать остальную часть записи »

Покровська церква

Покровська церква

Незважаючи на досить пізню дату спорудження, Покровську церкву збудовано так, щоб під час ворожого нападу вона могла служити надійним притулком для мешканців села. Про це свідчать значна (1,5 м) товщина стін храму, єдиний вхід, розміщення вікон на значній висоті (позначка підвіконня -4,5 м від сучасної поверхні землі), а також стрільниця для вогнепальної зброї, влаштована в західній стіні бабинця.

Особливістю Покровської церкви є яскраво виражений в її архітектурі зв’язок мурованого культового будівництва Волині першої половини XVIII ст. з дерев’яним народним зодчеством. Об’ємно-просторова структура храму ідентична схемі планів і композиції об’ємів тризрубних триверхих дерев’яних церков. До н Прочитать остальную часть записи »

Мурована Миколаївська церква

Мурована Миколаївська церква

Мурована Миколаївська церква розташована в центральній частині міста Корець неподалік від руїн замку. Збудовано її в 1836 р. на кошти князів Чорторийських, яким у той час належало місто, для збереження місцевого костелу від скасування.

Миколаївська церква належить до групи споруд, побудованих у стилі ампір. Це хрещатий у плані, центричний одноверхий храм з двоярусною, квадратною в плані дзвіницею над центральною частиною західного фасаду, увінчаною тонким шпилем. Над центральною частиною церкви, на прямокутному стилобаті підноситься характерний для даного періоду купол. Форма його не півсферична, а ледь Прочитать остальную часть записи »

Церковне будівництво XVIII ст.

Церковне будівництво XVIII  ст.

Мурованому церковному будівництві Волині XVIII ст. хрещаті центричні храми посідають одне з провідних місць. У цей час створено певний канон, який знайшов своє відображення у формі плану, пірамідальні композиції об’ємів і висотному розкритті внутрішнього простору:

Проте, незважаючи на принципово однакову схему планової та об’ємно-просторової структур, кожна будівля цієї групи має неповторний своєрідний образ, що досягається варіюванням форм плану нави (квадрат, прямокутник, восьмикутник) та рамен просторового хреста (квадрат, прямокутник, п’ятикутник, шестикутник), а також архітектурними деталями та елементами оздоблення фасадів.

Згідно з літературними відомостями, серед центричних одноверхих волинських храмів XVIII ст. найдавнішою є Троїцька церква в с. Мил остів на Рівненщині. Вона збудована в 1717 р. "заботами помещика А, Трипольского", якого після смерті поховано у склепі під церквою.

Форма плану цієї значної за розмірами споруди — хрест з однаковими раменами. Розміри її по осях схід-захід і північ-південь — 28,4 м. До центрального, квадратного в плані об’єму за сторонами Прочитать остальную часть записи »