Архітектура Палацу праці

Архітектура Палацу праці свідчить про творчі пошуки в трактовці окремих елементів головного фасаду, композиція якого побудована на рівновазі простих об’ємів, чітко визначеному центрі і хороших пропорціях основних членувань. Головний вхід…

Формування типу заводського чи профспілкового клубу

Поступово формувався тип заводського чи профспілкового клубу, до складу приміщень масово-видовищної частини якого входили вестибюль з гардеробом, фойє, кулуари, зал для глядачів з кіно устаткуванням та сцена з убиральнями для…

Відбудова пошкоджених за роки Великої Вітчизняної війни

Відбудова пошкоджених за роки Великої Вітчизняної війни споруд на площі Ф. Е. Дзержинського та зведення нових на місці зруйнованих порушила колишню стильову єдність в архітектурі ансамблю. Так, якщо Будинок Держпрому…

Розміщення закладів народної освіти

Розміщення закладів народної освіти, установ охорони здоров’я, харчування і торгівлі, Зв’язку і адміністративно-комунальних визначалось залежно від кількості населення району та радіусів обслуговування. Виняткове значення проекту Великого Запоріжжя полягало в грандіозності…

Складний рельєф місцевості

Складний рельєф місцевості, ріка та існуюча мережа залізничних колій зумовили децентралізоване розташування семи основних промислових площадок. Сельбищні території поблизу заводів за захисною смугою зелених насаджень і на плато вздовж берегів…