Вирішення ідеологічних завдань

Вирішення ідеологічних завданьВирішення ідеологічних завдань архітектури може бути найбільш успішним, якщо архітектори працюватимуть у творчій співдружності з художниками-монументалістами й проектувальниками, конкретно вирішуватимуть завдання синтезу мистецтв. Важливість розв’язання проблем синтезу мистецтв, монументальної пропаганди, біля джерел якої стояв Володимир Ілліч Ленін, безперечна.

Ці фактори мають важливе значення в підвищенні ідеологічної ролі архітектури, її впливу на формування нових громадських відношень і естетичних смаків народу, в боротьбі з чужими впливами капіталістичної архітектури.

Характерною рисою в розвитку української архітектури е широке використання синтезу мистецтв.

Про його велике значення в архітектурі свідчать не лише пам’ятники зодчества, але й багато сучасних споруд.

Прикладом цього е станції Київського метрополітену, Палац піонерів, аеровокзал у Борисполі, школи, палаци культури та багато громадських будинків, над проектуванням та спорудженням яких разом з архітекторами працювали скульптори і художники-монументалісти.

В радянській архітектурі невпинно відбиваються пошуки нового, сучасного, спрямовані на використання вітчизняної та зарубіжної техніки.

Використовуючи досвід архітектури країн капіталу, необхідно пам’ятати, що архітектура буржуазного суспільства насамперед враховує попит і смаки пануючих класів.

їй сторонні інтереси трудящих, вона не шукає шляхів для задоволення соціальних потреб народу, засобів найкращого обслуговування.

Все це вимагає вмілого підходу до оцінки явищ архітектури капіталістичних країн, відбору в ній того кращого, що можна творчо використати у нашій архітектурно-будівельній практиці, водночас слід запобігати проникненню в нашу архітектуру чужих радянському суспільству ідей і теорій.

Комуністична партія і Радянський уряд поставили перед зодчими завдання: домогтися того, щоб наші міста й села, жилі й громадські будинки, фабрики й заводи були зручними й радісними, щоб їх архітектура виховувала почуття прекрасного, впливала на утворення нових відносин між людьми, надихала ідеями гуманізму, несла новаторську соціальну суть комуністичного прийдешнього.

Перед зодчими стоять почесні і відповідальні завдання.

Архітектурні твори повинні красномовно говорити про «…діяльність нашої партії, досягнення радянського державного суспільного ладу, переваги соціалістичної демократії, дружбу народів СРСР, мужність і героїзм народу, …

самовіддану працю радянських людей», піднімати їх на нові трудові подвиги.