Розвиток промислового будівництва

Розвиток промислового будівництваПодальший розвиток промислового будівництва вимагав розроблення проектів реконструкції старих заводів і фабрик та складання проектів нових велетнів радянської індустрії, механізованих цехів різних галузей промисловості. З Цим відповідальним завданням архітектори успішно справились.

Разом З інженерами й технологами вони подали нові пропозиції щодо структури цехів, їх конструкції, благоустрою промислових територій.

В цей час почали здійснювати ідею так званих «гнучких» цехів, впроваджувати швидкісні методи будівництва промислових підприємств на основі потоковості виконання робіт, встановлювати уніфікований крок колон для багатьох цехів З метою стандартизації конструктивних елементів і впроваджувати інші прогресивні пропозиції.

Передвоєнний період розвитку радянської архітектури характеризується послідовним відступом від будівництва поодиноких споруд за індивідуальними проектами до масового зведення за типовими проектами, особливо селищних будинків і споруд культурно-побутового призначення.

В зв’язку з початком великоблокового будівництва в промислових містах постало питання про створення типових проектів багатоповерхових жилих будинків.

Це було відчутним кроком до вищого принципу архітектурної творчості в умовах масового, надзвичайно широкого за своїми масштабами будівництва, що наближалося до індустріального.