Володимирський собор
Останні публікації

Українська радянська архітектура

Українська радянська архітектураПівстоліття крокує по нашій планеті революційна творча сила Жовтня, який відкрив нову еру в історії людства — еру краху капіталізму і ствердження комунізму. Під проводом згуртованої, випробуваної в боротьбі партії комуністів перша в світі держава робітників і селян пройшла складний, але славний шлях — від сохи до космічних кораблів, від каганця до найпотужніших електростанцій, від темряви й неписьменності — до виховання наймогутнішої в світі армії спеціалістів з вищою освітою.

Наша країна досягла індустріальної могутності, небувалого росту соціалістичного землеробства, величезного розквіту наукової й технічної думки народу, висот духовної культури.

І в цьому перетворювальному процесі велике відповідальне і разом з тим почесне місце належить радянським зодчим, які покликані реконструювати старі й будувати нові міста, робітничі селища й села, створювати нові типи жител, наукових, соціально-культурних і побутових закладів, промислових споруд, відобразити мовою архітектури велич радянської епохи.

В умовах нового суспільного ладу головним стає вирішення соціальних проблем архітектури, формування нових суспільних відносин і виховання нової людини.

Архітектура вперше набула всенародного демократичного характеру та нового ідейного змісту, в основу якого покладена турбота про створення найкращих умов для праці, культури, побуту та відпочинку трудящих.

Українська радянська архітектура подолала багато труднощів па шляху свого розвитку.

В процесі соціалістичного будівництва виникали складні питання, у вирішенні яких відігравала роль не лише професійна майстерність, але й марксистсько-ленінський світогляд архітектора.

Комментарии запрещены.