Володимирський собор
Останні публікації

Швидкий розвиток індустрії

Швидкий розвиток індустріїШвидкий розвиток індустрії сприяв впровадженню нової будівельної техніки, нових ефективних конструкцій і будівельних матеріалів. Прогресивне великоблокове будівництво, що продовжувало розвиватись, знаменувало собою початок індустріального виробництва конструктивних елементів й потокових методів будівництва.

Індустріалізація будівництва набирала все більших темпів, і архітектура успішно вирішувала поставлені суспільством завдання.

Велике значення в творчій спрямованості радянської архітектури мали перші Всесоюзний і Український з’їзди архітекторів, що відбулися в червні 1937 року.

Передз’їздівські широкі творчі дискусії з різних питань розвитку радянської архітектури дали багатий матеріал, який був покладений в основу рішень з’їздів.

Одним з найголовніших питань, що вирішувались на з’їзді, було визначення єдиної творчої платформи радянських архітекторів, їх творчої озброєності — методу соціалістичного реалізму.

Всесоюзний з’їзд радянських архітекторів прийняв статут, в якому були викладені організаційні та ідейно-творчі завдання Спілки архітекторів СРСР.

Архітектори, проголошувалося на з’їзді, своїми творами покликані максимально задовольнити матеріальні й духовні потреби соціалістичного суспільства, наполегливо працювати над підвищенням свого ідейного і професійного рівня, бути непримиренними до всього віджилого і застарілого, що заважає рухові вперед.

Рішення з’їздів цілком вірно відображали високі новаторські поривання зодчих, відіграли позитивну роль у формуванні їх творчого світогляду, націлили всю архітектурну громадськість на успішне виконання зростаючих планів проектування і будівництва.

З кожним роком оновлювались, докорінно перебудовувались старі міста і з’являлись нові, в промислових районах, серед неозорих степів вставали впорядковані робітничі селища і колгоспні села, могутні греблі електростанцій перетинали русла рік, посилали світло в будинки робітників та колгоспників, живили потужною енергією фабрики й заводи.

Багатомільйонна армія трударів зводила нове щасливе життя, завершувала величну будову соціалізму.

Багатий досвід будівництва періоду перших п’ятирічок дозволив радянським архітекторам у короткий строк і на високому технічному рівні розгорнути відбудовні роботи після величезних руйнувань, що їх заподіяли містам і селам республіки фашистські загарбники під час Великої Вітчизняної війни 1941 — 1945 років.

В становленні української радянської архітектури — складової частини усієї багатонаціональної архітектури народів СРСР, що охоплює період 1945-1954 років, відбились ті докорінні перетворення, що сталися в господарському і культурному житті республіки в повоєнний час. Покликана служити матеріальним і ідейним потребам народу, всебічному обслуговуванню всіх членів безкласового суспільства, радянська архітектура виступає як дійова сила, що активно допомагає здійсненню планів комуністичного будівництва.

Перед архітекторами України постало виключно важливе завдання: зробити відбудовані міста, села і промислові комплекси величнішими й кращими, ніж вони були до війни, щоб трудящим були створені всі умови для праці, побуту і відпочинку.

Комментарии запрещены.