Володимирський собор
Останні публікації

Плановість радянської економіки

Плановість радянської економікиПлановість радянської економіки зумовила раціональне розміщення виробничих сил, будівництво промислових і енергетичних споруд, нових міст і робітничих селищ, комплексне вирішення складних інженерних і санітарних питань. Усе це вимагало розробки схем районної планіровки промислових та сільськогосподарських зон, що було необхідною передумовою проектування нових і реконструкції старих населених пунктів, створення місць відпочинку тощо.

Успішне виконання всезростаючого обсягу проектних і будівельних робіт, особливо в той період, коли партія взяла твердий курс на індустріалізацію країни, залежало від підготовки архітектурних та будівельних кадрів.

До Жовтневої революції власних кадрів архітекторів на Україні не готували, і тому з перших років розгорнутого соціалістичного будівництва Комуністична партія і Радянський уряд приділили велику увагу їх підготовці.

Колискою архітектурних кадрів у республіці став Київський архітектурний інститут.

У 1924 році на базі інститутів архітектурного і пластичних мистецтв було створено Київський художній інститут з архітектурним факультетом, а за два роки такі ж інститути було відкрито в Харкові та Одесі.

З 1930 року навчання фахівців архітектури здійснюється на відповідних факультетах будівельних інститутів Києва, Харкова, Одеси.

Пізніше був створений Харківський інститут комунального господарства, який теж готував архітекторів.

Молоді спеціалісти віддавали всю творчу енергію і талант створенню нової архітектури, соціалістичної за змістом і національної за формою.

В житті нашої країни було кілька історичних періодів, кожен з яких мав свої особливості, що істотно впливали на творчу спрямованість радянської архітектури.

Період відбудови зруйнованого народного господарства та переходу до соціалістичної індустріалізації країни та колективізації сільського господарства (1917-1932 роки) ознаменувався небаченими успіхами в галузі архітектури і будівництва.

Всеукраїнський з’їзд Рад, затверджуючи в 1929 році перший п’ятирічний план розвитку народного господарства України, виділив 13 мільярдів карбованців на його здійснення.

Ці величезні на той час капіталовкладення забезпечили швидке зростання темпів і масштабів капітального будівництва і розкрили широкі можливості для здійснення архітектурних задумів.

Бурхливий розвиток капітального будівництва, особливо промислового, нерозривно пов’язаний з раціоналізацією будівельних процесів, застосуванням нових конструкцій і матеріалів, швидким поступом вперед будівельної техніки.

Саме ці фактори революціонізували формування вітчизняної архітектури.

Комментарии запрещены.