Наукові дослідження

Наукові дослідженняНаукові дослідження кожного з замкових об’єктів, окремих їх елементів включають в себе вивчення документальних джерел і наступних археологічних та архітектурних пошуків, їх метою є виявлення та ідентифікація втрачених об’єктів Замку, встановлення об’ємних, образних і функціональних характеристик, а також вироблення рекомендацій по реставрації, реконструкції і музеєфікації. Всі роботи, що проводяться в Луцькому замку в рамках даної програми, повинні мати наукову аргументацію.

Завданням реставрації, поряд з охороною, є відновлення архітектурного історичного образу кожної з споруд і Замку в цілому.

Шляхом реставрації програма пропонує максимально наблизити архітектурний ансамбль Луцькою замку до його історичного образу наприкінці XVIII ст. часу останніх найбільш значних реконструктивно-будівельних робіт. В цьому плані програмою передбачено ряд реставраційних робіт, зокрема: — відновити вертикальне планування території, порушене в XIX ст., в т. ч. і вал на в’їзді в Замок; — частково відновити історичний природний ландшафт довкола Замку, рів та річкову заплаву; — реставрувати приміщення замкової сторожі; — відновити мур Окольного замку при В’їздовій башті; — відновити знаки підйомного мосту, відмічені люстраторами в 1789 році; — відновити сходи і обланки східного та західного мурів; — провести консервацію і реставрувати археологічно розкриті замкові споруди — мури собору XII ст. та крипту церкви XVIII ст., а також владичий підвал XVII ст. Реконструкція втрачених частин Замку та об’єктів на його території проводиться в разі особливої необхідності та достатньої інформації про оригінал і є важливою частиною програми.

Об’єктами реконструкції можуть бути: — пушкарня — кузня ХУІ-ХУІІ ст.; — адміністративний дерев’яний будинок XVI-XVII ст.; — мурована дзвіниця XVIII ст.; — колодязь; — дерев’яні укріплення дитинця XI ст., що передували Замку, та інші. У випадках, коли реконструкція замкового об’єкту неможлива, але зберігаються його залишки, програма пропонує їх консервацію і експонування для відвідувачів шляхом додаткових елементів музеєфікації.

Музеєфікація в Луцькому замку має ту особливість, що, в першу чергу, тематично повинна розкривати його історію та функціональну структуру. Передбачається, крім існуючих, відкриття ще таких музейних експозицій: — Луцький замок — історія та сучасність: — замкова пушкарня: — соборна церква Івана Богослова XII — XVIII ст. ст.; — Луцький некрополь; — повітова канцелярія; — зал засідань шляхетських судів; — архітектурна кераміка Луцька XII — XX ст. ст.. Таким чином, програма освоєння Луцького замку передбачає дослідження, реставрацію, реконструкцію та музеєфікацію близько 20 замкових елементів та об’єктів, які розкривають його функціональну структуру і більш повно відтворюють історичний архітектурний образ.

Здійснення програми відновить завмерле життя Замку, правдиво відобразить його історію і надасть йому нових цінних якостей як об’єкту.