Фізичний стан Луцького замку в 1618 р

Фізичний стан Луцького замку в 1618 рХарактерно, що безгосподарність і занедбаність спостерігаються в той час не тільки на прикладі споруд державної, але й церковної власності. Понищений колись Семашком великий владичий дім без підлоги, вікон і дверей пусткою стояв біля осиротілого Луцького собору. Давня православна святиня, тепер «обдерта, непобита і в мурах порушена», разом із двором та церковними селами, уніатським єпископом Ієремією Почаповським здаються 1621 року в шестирічну оренду, а пізніше з усім рухомим і нерухомим майном — під заставу.

До Поча-повського подібним чином викручувався із злиднів його попередник Євстафій Єло-Малинський, який заступив на Луцьку єпископію по смерті Терлецького.

Причини економічного занепаду руської церкви можна значною мірою вбачати в наслідках унії 1596 р., в результаті якої від неї відійшло багато фундаторів і прихожан, які ще трималися православ’я. Досить показово це сталось у відношенні до найбагат-шого нещодавно Луцько-Острозько-го владицтва з боку князя Костянтина Острозького, який відразу по унії не тільки відійшов сам, а й відібрав від єпископії острозьку територіальну частину н маєтків. За прикладом інших руських земель, волинська шляхта вже близько 1600 року згуртувалась в Луцьке православне братство»‘ та виступала на сеймах і сеймиках на захист і відновлення православ’я. Серед перших луцьких братчиків, котрі вписали свої імена в «Каталогос» при юридичному оформленні братства в 1617 р., поряд з особами духовного звання фігурують луцькі замкові і воєводські урядовці, такі як підсудок Михайло Гулевич, чашник волинський Лаврентій Древинський, мостовничий Олександр і городничий Володимир Зубцевські, підстолій землі Волинської Криштоф Яловицький.

Мабуть, цим пояснюється факт перших братських зібрань саме у Луцькому замку.

Визначальним днем стало 1 вересня 1619 року, коли братство отримало офіційне визнання короля з наданням привілею на будівництво притулку, церкви і школи.

Тоді ж на зібранні в Луцькому замку воно об’єднало в своїх рядах шляхтичів з міщанами, з передачею останнім повноважень по нагляду і влаштуванню братських установ.

З початком дії цих установ Замок перестає бути резиденцією братства.