Володимирський собор
Останні публікації

Будівництво Любартом мурованого Замку в Луцьку — нової столичної резиденції і алицько — Волинської держави

Будівництво Любартом мурованого Замку в Луцьку - нової столичної резиденції і алицько - Волинської державиВідновлення Луцького удільного князівства закономірно передбачало влаштування тут князівського двору і побудову оборонних споруд довкола нього. Особливої ваги ці роботи мали набрати після 1340 року, відколи Любарт з удільного стає великим князем Володимиро-Галицької Русі, й кількома десятиліттями пізніше, коли з втратою Володимира він остаточно полишає за Луцьком роль столиці Волині.

Традиційно князівські двори розташовувались в міських дитинцях гродах, дерев’яні укріплення яких з XIV ст. іноді вже замінюються мурованими і носять назву замків.

К. Іваницький, автор одного з перших проектів реставрації Замку, висловлював припущення, що Любарт заклав мурований Замок на місці дерев’яного десь поміж 1325 — 1328 роками. Дешо раніше подібне стверджував па сторінках Луцького історичного вісника невідомий автор під криптонімом І. П. Сучасні архітектори-дослідники фортифікацій Луцького замку дійшли до висновку, що Замок будувався поступово, шляхом заміни дерев’яних укріплень цегляними.

Аналіз результатів архітектурних обстежень в поєднанні з наслідками архітектурно-археологічних досліджень, висновками геологічних пошуків та окремих наукових публікацій дозволяють відтворити послідовність етапів спорудження мурованого Луцького замку та зробити спробу визначення їх авторів. Пригадаємо висновок М. В.Малевської відносно побудови цегляних мурів В’їздової башти і старого князівського палацу за часів Любарта,- з нашим уточненням відносно датування їх кам’яних фундаментів.

В пізнішій науковій публікації петербурзька вчена на основі характеристики розмірів і способу кладки цегли ще раз досить переконливо відносить спорудження цегляного Луцького замку до часу не ранішого, ніж середина XIV сторіччя. До всього цього нагадаємо про наведені нами документальні свідчення причетності Любарта саме до будівництва В’їздової башти.

Архітектурні обстеження матеріалу і техніки кладки цієї башти (цегла розмірами: 28-30 см х 12,5-15 см х 7,5-9,5 см, викладена в техніці готичної кладки) датують її серединою XIV ст. і вимагають віднести до, разом з нею і старим палацом, частини примикаючого до палацу замкового муру. Всі названі вище споруди будувались Любартом за ватом, тобто поза межами давньоруського дитинця, і примикали до його кутових дерев’яних башт, очевидно, розміщених на кінцях валу.

Сьогодні в цих місцях замкових мурів помітні досить виразні стики — поєднання фундаментів» і стін, по обидва боки яких цегла і кладка мають вже свої особливості. Будівлі між стиками поза валом складають перший будівельний період Луцького замку.

Однак, це лише його горизонтальні границі.

Вертикальна ж границя за названими ознаками прослідковується і легко читається на фасаді В’їздової башти по лінії закладки зубців-мерлонів, якими вона завершувалась. Хронологічні рамки періоду логічно було б обмежити перемир’ям Любарта з Казиміром у 1352 році і відновленням військових дій у 1366 році.

Таким чином, в час першого будівельного періоду цегляного Замку в Луцьку Любарт прибудував В’їздову башту з прилеглим до неї палацом і пряслом муру до дерев’яного гроду.

Подібний план будівництва, на нашу думку, був викликаний певними обставинами. Для будівництва своєї резиденції Любарт розширив межі тісного дитинця, майже вся територія якого була зайнята спорудами соборної церкви Івана Богослова та владичого двору і перебувала у власності православної єпископії.

Про це свідчать як пізніші документи, так і вся майбутня історія, впродовж якої світські об’єкти не зводились власне на терені, окресленому давньоруським іродом; їх будівництво велось лише попід мурами та на ділянці розширеної території Замку від часів Любарта.

З іншого боку, цегляні мури замку Любарта першого будівельного періоду значно збільшували обороноздатність західного фронту дерев’яного гроду і не вимагали в процесі будівництва розбирання старих укріплень, що було особливо у важливо з огляду на постійне воєнне протистояння між Волинню та Польщею.

Комментарии запрещены.