Пересопницький Різдво-Богородичний монастир

Пересопницький Різдво-Богородичний  монастир

У Пересопницькому Євангелії, написаному пізнім уставом, крім заставок і заголовних літер, виконаних у традиційних формах геометричного орнаменту, вміщено чотири прекрасні кольорові мініатюри, які зображують чотирьох Євангелістів. Мініатюри обрамлені широкими орнаментованими рамками, причому для кожного Євангеліста використано інші пишні рослинні орнаменти. Золоте тло мініатюр і яскраві кольори (червоні, зелені, блакитні) надають їм та орнаментам урочистості й життєрадісності. Поряд з наслідуванням канонічних іконографічних зразків, у зображеннях Євангелістів Пересопницького Євангелія помітні окремі риси реалістичного світосприйняття художника. Гадають, що автором мініатюр міг бути один з перекладачів цієї книги — попович Михайло Василевич.

Пересопницький Різдво-Богородичний (Пречистенський) монастир, що відомий з 1505 p., заснований князями Чорторийськими1 наприкінці XV ст., коли давньоруська Пересопниця стала їх власністю.

Нині від стародавнього Різдво-Богородичного монастиря не лишилося й сліду. Проте, враховуючи певне наступництво й традицію побудови храмів на місці більш давніх, можна припустити, що сучасна дерев’яна Миколаївська церква стоїть на місці значно давнішої, можливо, монастирської дерев’яної церкви.

Миколаївська церква розташована на невеликому мальовничому пагорбі неподалік від давньоруського городища. Час будівництва храму документально не зафіксований. У літературі кінця XIX — початку XX ст. зазначається лише, що церква "кем и когда построена, неизвестно". Архітектурні особливості будівлі та аналогії з іншими храмами цього краю дають змогу датувати її XVIII ст.

Миколаївська церква — тридільна одноверха споруда, яка складається з прямокутних бабинця та нави і шестикутного вівтарного зрубу Над навою підноситься восьмигранний підбанник, увінчаний восьмигранною банею з декоративним ліхтариком.

У1888 р. в південній стіні нави прорубано додатковий вхід, підкреслений невеликим ґанком на двох дерев’яних стовпчиках, а до бабинця з заходу прибудовано притвор. Одночасно на південний схід від церкви збудовано двоярусну дерев’яну дзвіницю, завершену восьмигранним наметом.

Миколаївська церква в Пересопниці відзначається гармонійними пропорціями і належить до найвиразніших дерев’яних храмів цього регіону Волині.